Certificate energetice în Tg. Mureş, Cluj-Napoca, Florești

SON VALENTIN – 0746-890.373

Certificate de Performanță Energetică ( Certificatul energetic )

Certificatul de performanță energetică (CPE – Certificatul energetic) este un document oficial care atestă performanțele energetice ale construcției. Informațiile furnizate de acesta se referă la consumul anual de energie necesar pentru încălzirea construcției, pentru prepararea apei calde, pentru iluminat și pentru ventilarea și climatizarea clădirii.

Certificatul de Performanță Energetică este necesar în urmatoarele situații :

  • recepția imobilului
  • vânzarea imobilului
  • închirierea imobilului
  • reabilitarea termică a imobilului și/sau a instalațiilor acestuia

Cum se poate obţine un Certificat Enenergetic şi cât este valabil ?

În vederea obtinerii Certificatului Energetic, proprietarul se adreseaza unei persoane fizice sau juridice numită “auditor”. Acesta, pe baza actelor prezentate de proprietar și in urma unei vizite la imobil va intocmi o fișa de analiză termică și energetică. Ulterior va fi emis Certificatul Energetic.
Certificatul Energetic are o valabilitate de 10 ani de la data emiterii.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon :

      SON VALENTIN – 0746-890.373

 

 

Certificate Energetice

      SON VALENTIN – 0746-890.373