Termeni si conditii

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) S.C. HAPPY GREEN STORE S.R.L are
obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, in calitate de client al societatii S.C. HAPPY
GREEN STORE S.R.L, prin completarea urmatoarelor campuri: date din cartea de identitate(nume si
prenume, CNP, domiciliul), numar de telefon, adresa de e-mail.
Scopul colectării datelor este acela de a informa utilizatorii si cumparatorii privind situatia
contului lor.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă
imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Durata stocarii datelor cu caracter personal mai sus mentionate este pe perioada in care
contul utilizatorilor este activ.
Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679
din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare si acces – inseamna ca persoanele vizate pot solicita informatii privind
activitatile de prelucrare ale datelor cu caracter personal si ca aveti dreptul de a obtine o
confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va
oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;
– dreptul la portabilitate – se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format
structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;
– dreptul la opozitie – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand
aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru;
– dreptul de rectificare – se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor
personale inexacte;
– dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat – inseamna ca ai dreptul sa iti stergem datele
colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare
pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ti-ai retras consimtamantul si nu exista
alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie
sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale
societatii informationale;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este
contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora,
prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in
cazul in care SC HAPPY GREEN STORE S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in
scopul prelucrarii, dar le soliciti pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii
pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale;
– dreptul de a va adresa justitiei.
Toate aceste drepturi le puteti exercita prin e-mail la office@happyimobiliare.ro

Nu in ultimul rand, S.C. HAPPY GREEN STORE S.R.L. aplica toate masurile tehnice si
organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor tale personale, protejarii lor impotriva
distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.