Evaluări imobiliare

Ai nevoie de o evaluare imobiliară? Nimic mai simplu!!!


0756-354.666


     Agenția Happy Imobiliare, prin Son Valentin Nicolae, expert evaluator ANEVAR     ( Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ), efectuează rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de proprietăți imobiliare din Târgu-Mureș si județul Mureș :

  • Evaluare pentru impozitare ( taxe )
  • Evaluare pentru raportare financiară
  • Evaluare garantare împrumut
  • Evaluare tranzacționare/informare
  • Analiză C.M.B.U. ( cea mai bună utilizare )
  • Studii de piață

Scopul unei evaluări reprezintă motivul pentru care a fost solicitată și efectuată evaluarea, cu alte cuvinte, emiterea unei concluzii asupra unui tip al valorii unui drept aferent proprietății imobiliare.

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.
Valoarea nu este un fapt cert, ci este o opinie :
– fie asupra celui mai probabil preț care trebuie achitat pentru un activ, în cadrul unui schimb
– fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ

Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială unde participanții acționează în mod liber.
Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fără a include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate de cumpărare și fără a se face o ajustare pentru orice taxe plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranzacției.

EVALUAREA PENTRU IMPOZITARE

     Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.

Termenul de depunere a rapoartelor de evaluare este până la plata primei tranșe a impozitului, adică până la 31 martie.

Eval-prop